תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק לג

א אילין מטלני בני ישראל, דנפקו מארעא דמצריים--לחיליהון:  בידא דמשה, ואהרון.  ב וכתב משה ית מפקניהון, למטלניהון--על מימרא דה'; ואילין מטלניהון, למפקניהון.  ג ונטלו מרעמסס בירחא קדמאה, בחמישת עסרא יומא לירחא קדמאה:  מבתר פסחא, נפקו בני ישראל בריש גלי--לעיני, כל מצראי.  ד ומצראי מקברין, ית דקטל ה' בהון--כל בוכרא; ובטעוותהון, עבד ה' דינין.  ה ונטלו בני ישראל, מרעמסס; ושרו, בסוכות.  ו ונטלו, מסוכות; ושרו באיתם, דבסטר מדברא.  ז ונטלו, מאיתם, ותב על פום חירתא, דקדם בעיל צפון; ושרו, קודם מגדול.  ח ונטלו מן קודם חירתא, ועברו בגו ימא למדברא; ואזלו מהלך תלתא יומין, במדברא דאיתם, ושרו, במרה.  ט ונטלו, ממרה, ואתו, לאילים; ובאילים תרי עסר מבועין דמיין, ושבעין דקלין--ושרו תמן.  י ונטלו, מאילים; ושרו, על ימא דסוף.  יא ונטלו, מימא דסוף; ושרו, במדברא דסין.  יב ונטלו, ממדברא דסין; ושרו, בדופקה.  יג ונטלו, מדופקה; ושרו, באלוש.  יד ונטלו, מאלוש; ושרו, ברפידים, ולא הוה תמן מיא לעמא, למשתי.  טו ונטלו, מרפידים; ושרו, במדברא דסיניי.  טז ונטלו, ממדברא דסיניי; ושרו, בקברי דמשאלי.  יז ונטלו, מקברי דמשאלי; ושרו, בחצרות.  יח ונטלו, מחצרות; ושרו, ברתמה.  יט ונטלו, מרתמה; ושרו, ברימון פרץ.  כ ונטלו, מרימון פרץ; ושרו, בלבנה.  כא ונטלו, מלבנה; ושרו, בריסה.  כב ונטלו, מריסה; ושרו, בקהלתה.  כג ונטלו, מקהלתה; ושרו, בטורא דשפר.  כד ונטלו, מטורא דשפר; ושרו, בחרדה.  כה ונטלו, מחרדה; ושרו, במקהלות.  כו ונטלו, ממקהלות; ושרו, בתחת.  כז ונטלו, מתחת; ושרו, בתרח.  כח ונטלו, מתרח; ושרו, במתקה.  כט ונטלו, ממתקה; ושרו, בחשמונה.  ל ונטלו, מחשמונה; ושרו, במוסרות.  לא ונטלו, ממוסרות; ושרו, בבני יעקן.  לב ונטלו, מבני יעקן; ושרו, בחור גדגד.  לג ונטלו, מחור גדגד; ושרו, ביוטבתה.  לד ונטלו, מיוטבתה; ושרו, בעברונה.  לה ונטלו, מעברונה; ושרו, בעציון גבר.  לו ונטלו, מעציון גבר; ושרו במדברא דצין, היא רקם.  לז ונטלו, מרקם; ושרו בהור טורא, בסייפי ארעא דאדום.  לח וסליק אהרון כהנא להור טורא, על מימרא דה'--ומית תמן:  בשנת ארבעין, למיפק בני ישראל מארעא דמצריים, בירחא חמישאה, בחד לירחא.  לט ואהרון, בר מאה ועסרין ותלת שנין, כד מית, בהור טורא.  {ס}

מ ושמע, כנענאה מלכא דערד, והוא יתיב בדרומא, בארעא דכנען--במיתי, בני ישראל.  מא ונטלו, מהור טורא; ושרו, בצלמונה.  מב ונטלו, מצלמונה; ושרו, בפונון.  מג ונטלו, מפונון; ושרו, באובות.  מד ונטלו, מאובות; ושרו במגזת עבראי, בתחום מואב.  מה ונטלו, ממגזתא; ושרו, בדיבון גד.  מו ונטלו, מדיבון גד; ושרו, בעלמון דבלתיימה.  מז ונטלו, מעלמון דבלתיימה; ושרו בטורי דעבראי, דקדם נבו.  מח ונטלו, מטורי דעבראי; ושרו במישריא דמואב, על ירדנא דיריחו.  מט ושרו על ירדנא מבית ישימות, עד מישר שיטין, במישריא, דמואב.  {ס}

נ ומליל ה' עם משה, במישריא דמואב, על ירדנא דיריחו, למימר.  נא מליל עם בני ישראל, ותימר להון:  ארי אתון עברין ית ירדנא, לארעא דכנען.  נב ותתרכון ית כל יתבי ארעא, מן קודמיכון, ותבדון, ית כל בית סגדתהון; וית כל צלמי מתכתהון תבדון, וית כל במתהון תשיצון.  נג ותתרכון ית יתבי ארעא, ותיתבון בה:  ארי לכון יהבית ית ארעא, למירת יתה.  נד ותחסנון ית ארעא בעדבא לזרעייתכון, לסגיאי תסגון ית אחסנתהון ולזעירי תזערון ית אחסנתהון--לדייפוק ליה תמן עדבא, דיליה יהי:  לשבטי אבהתכון, תחסנון.  נה ואם לא תתרכון ית יתבי ארעא, מן קודמיכון--ויהי דתשארון מינהון, לסיען נטלן זין לקבלכון ולמשריין מקפניכון; ויעיקון לכון--על ארעא, דאתון יתבין בה.  נו ויהי, כמא דחשיבית למעבד להון--אעביד לכון.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?